Faglig profil

Sproget er centrum for mig. Sprog, forståelse og kommunikation. Så jeg tilbyder alt, der har at gøre med det danske sprog.JulieWeb
Og så er jeg god til korrekturlæsning, proces- og projektledelse, tekstforfatning, PR og andre interessante ting.

Som cand.mag. i sprogpsykologi er jeg stærkt modtagerorienteret og har en særlig indsigt i forståelse. Min store interesse er offentlige myndigheders skriftlige sprog til borgerne og disses forståelse af og holdninger til breve fra myndighederne. Her har jeg også et ekstra fokus på effekterne af den igangværende digitalisering.

Sprog kan mere, end de fleste tror. Sprog kan oplyse, afklare, effektivisere og spare. Og det kan højne medarbejdertrivsel, nedsætte stress og forbedre modtagertilfredshed. 

Det, jeg kan
Mine analytiske evner er højt udviklede, og jeg formår at se sammenhænge, hvor andre ikke ser dem. Både fra min uddannelse og min beskæftigelse har jeg erfaring med at tage kompleks, teknisk viden, udrede den og gøre den forståelig for andre gennem klar og skarp formidling. Med min nysgerrighed er jeg altid åben over for nye udfordringer, jeg er meget lærenem og går til opgaverne med godt humør og høj faglighed.

Ambitiøst og målrettet evner jeg grundigt at udrede problemstillinger med stor vedholdenhed og kreativitet. Min erfaring gør, at jeg hurtigt vil være i stand til at overskue, strukturere og styre processer og dermed sikre, at alle ender tilgodeses og samles i skarpe løsningsforslag. Og så får jeg at vide, at jeg er en glad og entusiastisk person, som aktivt sparrer og videndeler.

Jeg glæder mig til at hjælpe jer med at blive forstået bedre.

Sprog er noget andet end kommunikation. Modtagere er noget andet end målgrupper. Jeg er specialist i modtagerorienteret sprog.