Faglig profil

Sproget er centrum for mig. Sprog, forståelse og kommunikation. Så jeg tilbyder alt, der har at gøre med det danske sprog.JulieWeb
Og så er jeg god til korrekturlæsning, proces- og projektledelse, tekstforfatning, PR og andre interessante ting.

Som cand.mag. i sprogpsykologi er jeg stærkt modtagerorienteret og har en særlig indsigt i forståelse. Min store interesse er offentlige myndigheders skriftlige sprog til borgerne og disses forståelse af og holdninger til breve fra myndighederne. Her har jeg også et ekstra fokus på effekterne af den igangværende digitalisering.

Sprog kan mere, end de fleste tror. Sprog kan oplyse, afklare, effektivisere og spare. Og det kan højne medarbejdertrivsel, nedsætte stress og forbedre modtagertilfredshed. 

Det, jeg kan
Mine analytiske evner er højt udviklede, og jeg formår at se sammenhænge, hvor andre ikke ser dem. Jeg har en evne for (og erfaring med) at tage kompleks, faglig og teknisk viden, udrede den og gøre den forståelig for andre gennem klar, skarp og tydelig formidling. Jeg er stærk i kommunikations-, skrive- og procesarbejde, som munder ud i klar og handlingsorienteret kommunikation, fx i instrukser, selvbetjeningsløsninger, borgerhenvendte breve, artikler, notater, nyhedsbreve og andet materiale

Ambitiøst og målrettet evner jeg grundigt at udrede problemstillinger med stor vedholdenhed og kreativitet. Jeg er hurtigt opfattende og er i stand til hurtigt at overskue nye sager og komplekse sammenhænge og gå i dybden med dem. Med min tværgående indsigt opdager og inddrager jeg alle relevante perspektiver og bruger dem i det, jeg laver. Så med stor vedholdenhed og kreativitet løser jeg opgaverne: Jeg kan på kort tid gå fra fx faglig knude til effektiv handling, og jeg samler op og binder tråde sammen på tværs af fagligheder, afdelinger, platforme og opgaver. Og så får jeg at vide, at jeg er en glad og entusiastisk person, som aktivt sparrer og videndeler.

Jeg glæder mig til at hjælpe jer med at blive forstået bedre.

Sprog er noget andet end kommunikation. Modtagere er noget andet end målgrupper. Jeg er specialist i modtagerorienteret sprog.